درباره ما

درباره شرکت

ستودا
شرکت گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاره ویدا در سال 1390 در شهر تهران به ثبت رسید.
ستودا با تکیه به توان مدیریتی و بهره مندی از توان منابع انسانی متخصص خویش ، به ارائه راهکار ها نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات می پردازد.
پیاده سازی اصولی این راهکارها به مدیران شرکت ها و موسسات گوناگون کمک می نماید تا با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود ، حوزه مدیریت خود را گسترش داده و به حداکثر کارایی در سازمان خویش دست یابند.

سرمایه اصلی ما

 

نیروی انسانی کلیدی ترین و تاثیرگذارترین عامل در موفقیت و شکست هر سازمان خدمت محور به شمار می رود.
در مجموعه ستودا نیز سرمایه اصلی سازمان نیروی انسانی متعهد و متخصصی است که آورده ای بزرگتر یعنی اعتماد و رضایت مندی مشتریان را به ارمغان آورده است.
مدیریت ستودا توجه ویژه ای به جذب نیروهای جوان و با استعداد داشته و آموزش و پرورش آنها، مطابق با نیازها و استانداردهای مورد نظر، بخشی از برنامه های اصلی و مستمر مجموعه به شمار می رود .

در مسیر تعالی

 

با توفیق الهی و تلاش های شبانه روزی همکاران ما، ایده ها و راهکارهای فناوری های نوین و بومی سازی شده ستودا خیلی زود به ثمر نشسته و اکنون بعد از گذشت سه سال از فعالیت رسمی شرکت و با افزایش نوع و حجم درخواست های مشتریان ، نیاز به ارائه خدمات تخصصی تر و در دامنه ای بسیار وسیع تر به شدت احساس می شود.
این دستاورد بزرگ ، ما را بر آن داشته تا از هر اقدام شتاب زده ای در جهت گسترش کمی خدمات بدون در نظر گرفتن کیفیت مورد انتظار مشتریان از برند تجاری ستودا پرهیز نموده و از تکرار تجربه تلخ بسیاری از شرکت های همکار جلوگیری نماییم.

ارتباط با هیئت مدیره

 

سولماز زارع ، رئیس هیئت مدیره و مدیر مالی s.zare@setuda.ir
علی ماهوت چیان ، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره a.mahoutchian@setuda.ir

حقوق مشتری

 

از دید ستودا ، مشتری مداری یک شعار و ژست تبلیغاتی نبوده و حفظ حقوق مشتری، یک اصل پذیرفته شده، بنیادی و از اهداف اصلی شرکت می باشد.
با افتخار و پیوسته در جهت ارتقاء کیفیت خدمات و تامین نظرات مشتریان مان تلاش کرده و متعهد می شویم همواره در کنارشان خواهیم ماند.